value of a quantity

value of a quantity
dydžio vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kiekybinė tam tikro atskirojo dydžio išraiška, dažniausiai sudaryta iš matavimo vieneto, padauginto iš skaičiaus. pavyzdys(-iai) a) strypo ilgis: 5,34 m arba 534 cm; b) kūno masė: 0,152 kg arba 152 g; c) vandens (H₂O) mėginio medžiagos kiekis: 0,012 mol arba 12 mmol. atitikmenys: angl. value of a quantity vok. Größenwert, m rus. значение физической величины, n pranc. valeur d’une grandeur, f

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • value of a quantity — dydžio vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. value of a quantity vok. Größe Wert, m rus. значение физической величины, n pranc. valeur d’une grandeur, f …   Fizikos terminų žodynas

  • reference value of influence quantity — pamatinė paveikiojo dydžio vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Paveikiojo dydžio vertė, metrologijos dokumentuose nustatyta vardine verte. atitikmenys: angl. reference value of influence quantity vok. Grundwert eine… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • true value of a quantity — tikroji dydžio vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydžio vertė, tobulai išreiškianti jo kokybę ir kiekybę. atitikmenys: angl. true value of a quantity vok. Istwert einer Größe, m; wahrer Wert einer Größe, m rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • true value of a quantity — tikroji dydžio vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikro atskiro dydžio vertė, kurią galima gauti atlikus tobulą matavimą. atitikmenys: angl. true value of a quantity vok. Istwert einer Größe, m; wahrer Wert… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • numerical value of a quantity — skaitinė dydžio vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skaičius, esantis dydžio vertės išraiškoje. atitikmenys: angl. numerical value of a quantity vok. numerischer Wert einer Größe, m; Zahlenwert einer Größe, m rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • conventional true value of a quantity — sutartinė tikroji dydžio vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atskiram dydžiui priskirtoji vertė, kartais susitarimu pripažinta kaip jį išreiškianti su tam tikram vartojimo atvejui pasirinkta neapibrėžtimi. pavyzdys(… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • reference value of influence quantity — pamatinė paveikiojo dydžio vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. reference value of influence quantity vok. Grundwert eine Einflussgröße, m rus. опорное значение влияющей величины, n pranc. valeur de référence de grandeur d’influence …   Fizikos terminų žodynas

  • true value of a quantity — tikroji dydžio vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. true value of a quantity vok. Istwert einer Größe, m; wahrer Wert einer Größe, m rus. истинное значение величины, n pranc. valeur vraie d’une grandeur, f …   Fizikos terminų žodynas

  • numerical value of a quantity — skaitinė dydžio vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. numerical value of a quantity vok. numerischer Wert einer Größe, m; Zahlenwert einer Größe, m rus. численное значение величины, n pranc. valeur numérique d’une grandeur, f …   Fizikos terminų žodynas

  • conventional true value of a quantity — sutartinė tikroji dydžio vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. conventional true value of a quantity vok. konventionell wahrer Wert einer Größe, m rus. действительное значение величины, n pranc. valeur conventionnellement vraie d’une… …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”